Какво се случва, когато не си плащате кредита


Има няколко стъпки, които кредиторите предприемат срещу длъжниците, които не обслужват редовно задълженията си. Прилагането на мерките на кредиторите срещу неизрядните платци започва, след като заемът бъде обявен за предсрочно изискуем.

Предсрочно изискуем кредит

Според Закона за кредитните институции предсрочно изискуем кредит означава, че банката може да обяви един заем за такъв при непогасяване в срок на една вноска. Това условие обичайно присъства и в договорите за кредит. На практика обаче са редки случаите, в които финансовата институция пристъпва към издаване на изпълнителен лист при просрочие само на една вноска. Кредиторите обичайно търсят връзка с длъжника и се опитват да намерят изгоден и за двете страни начин за справяне с положението. Ето защо в една подобна ситуация би било добре да се поддържа връзка с финансовата институция, отпуснала заема. Единствено по този начин длъжникът би могъл да намери благоприятно разрешаване на затруднението, в което се намира, съветват от „Моите пари“.
При положение обаче, че длъжникът е прекъснал комуникацията с банката или е изпаднал в тотална невъзможност да погасява задълженията си, то неминуемо се стига до момента, в който институцията предприема мерки за събиране на просрочения заем по съдебен път.

Незабавно изпълнение

До този момент се стига, след като банката подаде молба за незабавно изпълнение в районния съд по постоянен адрес на длъжника. След това съдът издава изпълнителен лист и събирането на вземането се възлага на съдебен изпълнител. От този момент нататък длъжникът си контактува само със съдебния изпълнител. С него длъжникът договаря как ще изплаща задължението.

Мерките срещу неизрядните платци

След издаването на изпълнителен лист се изпраща покана за доброволно изпълнение. Чрез нея на длъжника се дава възможност в 14-дневен срок от получаването й или да си изплати задължението, или да предложи план за погасяването му. Практиката е длъжникът да погаси 30% от търсената сума и да договори погасителен план за остатъка (например равни месечни вноски в размер на 10% от задължението).

Кредиторът определя върху каква собственост на длъжника (движимо, недвижимо имущество, спестявания и др.) да бъде насочено изпълнението. В тази ситуация длъжникът би могъл да предложи на съдебния изпълнител замяна с друга негова собственост. Например ако длъжникът е изтеглил и просрочил вноските по потребителски кредит за 2000 лева, то с издаването на изпълнителния лист съдебният изпълнител по искане на кредитора може да впише възбрана върху имот (примерно), собственост на длъжника. Но той притежава автомобил. При това положение би могъл да предложи вещите да бъдат заменени – т.е. да се запорира (и продаде) автомобилът, а не имотът.
Друго вземане на длъжник, върху което би могло да бъде насочено принудително изпълнение, е работна заплата.

Запор на заплата

Когато длъжникът работи и получава доход, може да му бъде наложен запор на получаваните доходи. Размерът на запорираната сума зависи от размера на заплатата. Конкретните размери са дадени в Гражданския процесуален кодекс.
Върху обезщетенията, изплащани от НОИ – болнични, майчинство и пр., запори не може да се налагат. Това не важи обаче за пенсия, когато размерът й е над минималната работна заплата.

Опис на имущество

Друг метод за принудително изпълнение на просрочени кредити е опис на движимо и недвижимо имущество, собственост на длъжника. В този случай съдебният изпълнител идва в дома ви и прави опис. Има вещи, които не подлежат на принудително отнемане – тези от първа необходимост, като вещите за лична употреба, домакински прибори и съдове, пералня, хладилник и пр. Неприятен факт при този начин за събиране на задължения е, че обичайно описът на движими вещи се извършва в жилището, посочено като постоянен адрес на длъжника.

Ако длъжникът не живее на този адрес и/или съответно не притежава нищо от нещата в жилището, длъжностното лице ще описва всичко намиращо се там. За да не се случи, това собствениците трябва да представят документи за собственост за движимите вещи в жилището, от които да е видно, че вещите са техни, а не на длъжника. Такива са квитанции, фактури, гаранционни карти и пр.

Когато изпълнението е насочено върху недвижим имот, ако той е единственото жилище собственост на длъжника, той живее в него и кредитът е потребителски без ипотека, от имота, евентуално, биха могли да бъдат описани и обявени на публична продан само части от него. Ако кредитът е обезпечен с ипотека на имота, съдебният изпълнител ще опише целия имот, ще направи оценка и ще бъде обявен на търг.

Съветите

Преди да теглите кредит, добре преценете финансовите си възможности. Когато все пак сте предприели тази стъпка – запознайте се подробно с условията на договора, преди да го подпишете. И не на последно място, ако изпаднете в положение, в което се затруднявате да погасявате вноските по кредита си – не прекъсвайте комуникацията с кредитора си. Избягването на разговорите с банката или играта на криеница със съдебния изпълнител няма да доведат до разрешение на проблема. Единственият резултат, който ще бъде постигнат, е увеличаване размера на задължението. Разберете ли, че срещу вас е образувано изпълнително дело – не протакайте, а възможно най-бързо се свържете със съдебния изпълнител, за да намерите изход и разрешение на проблема, без допълнителни усложнения, е съветът на експертите.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: